تبلیغات

تعبیر خواب درخت انگور - تعبیر خواب درخت انار

تعبیر خواب درخت انگور - تعبیر خواب درخت انار- تعبیر خواب انار – تعبیر خواب انگور – تعبیر خواب خوشه انگور – تعبیر خواب درخت میوه – تعبیر خواب درخت – تعبیر خواب درخت مو

دیدن درخت انگور و درخت انار در رویا از جمله‌ خواب‌هایی هستند که بسیار دیده شده و تعابیر مختلفی نیز برای آن‌ها آورده شده است. در این مقاله به تعبیر خواب درختان انگور و انار خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب درخت انگور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خواب‌های ما درخت انگور خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می‌کنیم.ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته‌اند ولی درخت انگور در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده‌ایم.برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.برای بیمار شفا استبرای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که درخت انگور در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

همجنین مطیعی تهرانی مجددا می‌گوید درخت انگور نشان بی‌خردی و سرمستی هم می‌تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه‌اش درخت انگور روییده این خواب هشدار سرمستی است و احیاناً تند روی چون از انگور شراب می‌گیرند و شراب مستی می‌آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن درخت انگور ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک درخت مو پراز انگور: عمرتان طولانی خواهد بود.

برايت مى‌گويد:

اگر در خواب درخت انگورى را ببينيد كه هيچ انگورى ندارد، به اين معناست كه شما فرد متكبرى هستيد.ديدن انگور روى درخت، نشان‌دهنده‌ى آن است كه براى موفقيت تلاش فراوانى مى‌كنيد.

تعبیر خواب درخت انگور به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

درخت انگور در خواب بر پنج وجه است.

منفعت.خسران.مرد با مکر وحیله.جنگ و خصومت.مال شبهه ناک.

تعبیر خواب درخت انار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می‌رسد برآورد کرده‌اند.

ابن سیرین گوید: دلیل بود بر مردی که مال و نعمت بسیار دارد و بعضی گویند: دلیل بر زنی توانگر شایسته است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب درخت انار: ثروت بزرگی نصیبتان می‌شود.یک درخت انار پر ازگل: خوشبختییک درخت انارپر از انار: شادی و لذت

تعبیر خواب درخت انار به روایت امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است.

مال جمع کردنزن پارساشهر آبادان

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار