تبلیغات

تعبیر خواب راه رفتن

با تعبیر خواب به سختی راه رفتن، تعبیر خواب راه رفتن با پای برهنه، تعبیر خواب راه رفتن با معشوق و تعبیر خواب راه رفتن در جاده آشنا شوید.

تعبیر خواب راه رفتن در جاده - تعبیر خواب راه رفتن با پای برهنه - تعبیر خواب قدم زدن با نامحرم - تعبير خواب بدون كفش راه رفتن

راه رفتن به خودی خود در خواب معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند بلکه مسیر و طرز راه رفتن می‌تواند محوریت خواب قرار گرفته و تعبیری برای آن بیان گردد که معبرین غربی تفاسیر مختلفی را برای این نوع‌ خواب‌ها بیان کرده‌اند.

تعبیر خواب به سختی راه رفتن

مطیعی تهرانی:

اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می‌گردد غم و اندوهی به او می‌رسد.اگر چیزی به پاشنه پای شما چسبیده بود که در راه رفتن مزاحمت ایجاد می‌کرد سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف می‌زنند.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه می‌روید علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شد.

تعبیر خواب راه رفتن با پای برهنه

مطیعی تهرانی: اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روی سبزه‌زاری قدم می‌زنید، به این معنا است که اوقات خوشی پیش رو دارید.اگر در خواب پا برهنه بر روی صخره‌ها راه می‌روید، به این معنا است که دچار گرفتاری و مشکلات خواهید شد.

تعبیر خواب پیاده روی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب، در مکانی زیبا مشغول قدم زدن باشید، بیانگر آن است که ثروتی به دست می‌آورید. اگر خواب ببینید هنگام شب مشغول پیاده‌روی هستید، به این معنا است که به اهداف خود نمی‌رسید.

تعبیر خواب راه رفتن با معشوق

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته‌های گل و گیاه قدم می زند، نشانه آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت.اگر خواب ببینید با همسر خود در پارک قدم می‌زنید، نشانه آن است که زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت

تعبیر خواب راه رفتن در جاده و خیابان

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در خیابانی راه می‌روید، نشانه آن است که تقریباً از رسیدن به هدفی که خواهانش هستید، نومید خواهید شد.

تعبیر خواب راه رفتن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از کسانی هستید که در خواب راه می‌روید، نشانه آن است که نادانسته با نقشه‌هایی موافقت می‌کنید، که از اضطراب و بدبختی چیزی برایتان به ارمغان نمی‌آورد.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار