تبلیغات

تعبیر خواب آب ریختن و معنی دیدن ریختن آب در خواب

تعبیر خواب آب ریختن - معنی دیدن ریختن آب در خواب

تعبیر خواب آب ریختن – معنی دیدن ریختن آب در خواب

در این پست از بخش تعبیر خواب نسیم فان، قصد داریم شما عزیزان را با انواع تعبیر خواب آب ریختن آشنا سازیم. تعبیر و تفسیری را که تعبیرگران برای خواب آب پاشیدن جمع آوری کرده اند در شرایط مختلف و با توجه به نوع آب می‌تواند متفاوت باشد. بطور مثال اگر دیگری آب گرم روی شما بپاشد تعبیر چندان مناسبی در پی نخواهد داشت ولی اگر این آب سرد باشد تعبیر آن متفاوت است. در ادامه با ما باشید تا با انواع تعابیر مختلف برای ریختن آب در خواب از نظر علمای علم تعبیر خواب آشنا شویم.

تعبیر خواب آب ریختن از نگاه علما و مفسران

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد، دلیل کند که غمگین و متفکر گردد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر آب پاک بر وی ریخت، دلیل کند که از آن کس خیر و منفعت بدو رسد. واگر آب تیره بود به عکی این است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید.اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر استولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است.

لوک اویتنهاو می گوید :

آب را بر روی زمین ریختن : اشتباه

در مورد تعبیر خواب آب تعابیر مرتبط دیگری وجود دارد که می توانید آنها را در این قسمت ببینید

تعبیر خواب آب خروشان ، تعبیر خواب حمل آب ، تعبیر دیدن آب جوش در خواب 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

مطالب متنوع دیگرتعبیر خواب – تعبیر خواب آب زلالتعبیر خواب – تعبیر خواب آب زلالتعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟تعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟تعبیر خوردن آب در خواب از نظر ابن سیرینتعبیر خوردن آب در خواب از نظر ابن سیرینتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابتعبیر خواب برداشتن آب و خوردن آب در خوابتعبیر خواب برداشتن آب و خوردن آب در خوابتعبیر خواب آب تیره و کدر در خوابتعبیر خواب آب تیره و کدر در خوابتعبیر خواب – تعبیر خواب آب خنکتعبیر خواب – تعبیر خواب آب خنکتعبیر دیدن آب بینی در خوابتعبیر دیدن آب بینی در خوابتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخرتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخرتعبیر خواب ـ تعبیر خواب آب جاریتعبیر خواب ـ تعبیر خواب آب جاری

انتشار برای دوستان

فیس نماانتشار

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار