تبلیغات

یک قدم تا شکستن رکورد جهانی پرکاری

روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: به تازگی آماری در مورد سختکوش ترین کشورها منتشر شده است که طبق آن مردم ترکیه توانسته اند رتبه اول را به دست آورند. طبق این آمار حدود 23 درصد مردم ترکیه بیش از 60 ساعت در هفته کار می کنند و با توجه به قانون کار این کشور که میزان 44 ساعت در هفته را مشخص کرده است، بیشتر از معمول مایه می گذارند.

یک قدم تا شکستن رکورد جهانی پرکاری

برای این که ببینیم ایران در چه جایگاهی قرار می گیرد به سراغ آمارهای داخلی آمدیم. در ایران آماری برای بیش از 60 ساعت کار کردن نداریم ولی طبق آمار می توانیم ببینیم اهالی کدام استان بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند.

با نگاهی به لیست استان ها متوجه شدیم که برخلاف تصورهای معمول تهرانی ها فعال ترین مردم ایران نبوده و اهالی استان فارس نیز تنبل ترین نیستند. در این میان نقش زنان در فعالیت های اقتصادی را هم بررسی کردیم و استانی که انتظار نداشتیم توانست بیشترین میزان زنان فعال را مال خود کند.

آذربایجان شرقی

در آذربایجان شرقی حدود 46 درصد بیشتر از 49 ساعت در هفته کار می کنند. این آمار برای مردان به 52 و برای زنان به حدود 18 درصد می رسد. البته در آذربایجان شرقی روستایی ها بیشتر از شهرنشین ها کار کرده و با 48 درصد، فعالیت بیشتری دارند.

آذربایجان غربی

با این که دوستان آذربایجان غربی و شرقی در کنار یکدیگر هستند و فرهنگ مشابه ای دارند ولی آذری های غرب نشین کمتر از شرقی ها فعالیت کرده و حدود 38 درصد آنها بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند. این اختلاف در نسبت مردان دو استان نیز دیده می شود ولی نکته جالب، بخش زنان است. تعداد زنان آذربایجان غربی که بیشتر از 49 ساعت کار می کنند حدود نصف آذربایجان شرقی است.

اردبیل

در بین سه استان آذری شمال کشور، اهالی اردبیل بیشتر از همه دل به کار داده اند و با 52 درصد سختکوش تر از بقیه نقاط محسوب می شوند. این سختکوشی بیشتر روی دوش مردان بوده و حدود 62 درصد آنها بیشتر از 49 ساعت در هفته کار می کنند.

یک قدم تا شکستن رکورد جهانی پرکاری

اصفهان

اهالی اصفهان در جدول رده بندی از استان هایی با کمترین ساعت کاری محسوب می شوند. تنها 27 درصد مردمان این استان بیش از 49 ساعت کار می کنند. به خصوص زنان اصفهانی با 6.3 درصد از کسانی هستند که اصلا نمی خواهند اضافه کاری کرده و به همان ساعت کاری معمول راضی هستند.

البرز

اهالی استان البرز از کسانی هستند که بسیار سختکوش تر از دیگر استان ها ظاهر شده و و 53 درصد آنها بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند. مردان این استان سهمی 53 درصدی داشته و زنان فعال استان هم بسیار فعال و سختکوش ظاهر شده و سهمی 21 درصدی به خود اختصاص داده اند.

ایلام

ایلامی ها هم مانند اصفهانی ها کمتر به کار بیشتر از ساعت معمول اعتقاد داشته و فقط 28 درصد آنها بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند. سهم زنان و مردان این استان مانند استان اصفهان است و زنان با شش درصد مشارکت زیادی در زیاد کردن این میزان ندارند.

بوشهر

استان بوشهر وضعیتی شبیه استان های شمال غربی کشور دارد و 43 درصد مردمش بیشتر از 49 ساعت وقت برای کار می گذارند. نرخ مشارکت زنان هم خوب بوده و با 18 درصد کمک زیادی به تامین معاش خانواده ها می کنند.

تهران

هر چند 51 درصد تهرانی ها بیش از 49 ساعت کار می کنند ولی به نسبت اهالی استان البرز با 52 درصد هنوز فاصله زیادی با سختکوشی واقعی دارند. البته زنان تهرانی فعالیتی بیشتر نسبت به زنان استان البرز داشته و با یک درصد اختلاف زحمت بیشتری برای کار خود می کشند.

چهارمحال و بختیاری

اهالی چهارمحال و بختیاری در اواسط جدول قرار گرفته اند و حدود 37 درصد آنها وقت بیشتری برای کار می گذارند. بیشتر این بار روی دوش مردان این استان بوده و زنان با 11 درصد کمتر برای کار خود، بیشتر از معمول مایه می گذارند.

خراسان جنوبی

خراسانی ها به خصوص اهالی خراسان جنوبی از استان هایی محسوب می شوند که ساعت کاری زیادی ندارند. تنها 23 درصد اهالی خراسان جنوبی بیش از 49 ساعت کار می کنند. نکته جالب اینجاست که زنان این استان بیشتر از زنان استان اصفهان و با ایلام فعالیت داشته و حدود هشت درصد آنها بیش از 49 ساعت مشغول فعالیت هستند.

یک قدم تا شکستن رکورد جهانی پرکاری

خراسان رضوی

مشهدی ها با این که نرخ بیکاری نسبتا خوبی داشته و در میانه جدول هستند ولی خیلی برای کار زحمت بیش از حد نمی کشند و حدود 26 درصد آنها بیش از 49 ساعت مشغول هستند. نرخ مشارکت زنان این استان نیز خوب است ولی خب به چشمگیری نرخ مشارکت مردان نیست.

خراسان شمالی

خراسان شمالی وضعیتی مشابه با ایلام دارد و حدود 27 درصد مردم این استان بیش از 49 ساعت کار می کنند. البته سهم زنان این استان مثل سهم زنان استان خراسان رضوی است. امری که با توجه به نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی نشان می دهد زنان دو استان خراسان جنوبی و شمالی بسیار بیشتر از زنان خراسان رضوی فعالیت می کنند.

خوزستان

خوزستان در لبه مرز استان های با فعالیت کاری کم قرار گرفته است و 32 درصد مردم این استان وقت بیشتری برای کار می گذارند. البته اگر نگاهی به میزان ساعت کاری جمعیت روستایی این استان بیندازید متوجه می شوید که مردم شهری کم کاری کرده و مردم روستایی به اندازه کافی مشغول اضافه کاری هستند.

زنجان

زنان با 46 درصد از رتبه خوبی برخوردار هستند و مردم بیش از متوسط ایران برای کار خود وقت می گذارند. البته مردان این استان جنم زیادی از خود نشان داده و حدود 65 درصد آنها بیش از 49 ساعت مشغول کار هستند. عددی که نشان می دهد مردهای این استان یکی از سختکوش ترین مردمان ایران هستند.

سمنان

سمنان نیز مانند خوزستان در لبه مرز استان هایی با فعالیت کاری قرار گرفته است و فقط 32 درصد مردمش بیشتر از 49 ساعت برای کار خود وقت می گذارند. روستایی های این استان نیز مانند شهری ها ساعت کاری چشمگیری نداشته و پایین تر از حد عادی فعالیت دارند.

سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان از استان هایی است که مشکل بیکاری جدی دارد. این مسئله را در میزان فعالیت اقتصادی کم آنها می توان دید. مشابه استان اصفهان، مردم این استان نیز ساعت زیادی کار نمی کنند و فقط 27 درصد مردم این استان بیش از 49 ساعت از وقت خود را به کار اختصاص می دهند.

فارس

اهالی استان فارس شاید به شوخی از تنبل های ایران محسوب می شوند ولی در فعالیت کار خوب ظاهر شده و حدود 37 درصد جمعیت این استان بیش از 49 ساعت کار می کنند. میزان تناسب مشارکت زنان و مردمان این استان نیز مطابق میانگین کشوری است و وضعیت خوبی دارد.

یک قدم تا شکستن رکورد جهانی پرکاری

قزوین

هر چند حدود 37 درصد قزوینی ها بیش از ساعت کاری معمول کار می کنند و میانگین کشوری را رعایت کرده اند ولی در بخش زنان شاهد یک اتفاق جالب هستیم. حدود 17 درصد زنان این استان بیش از 49 ساعت کار می کنند. یعنی با اختلاف کمی در پشت سر زنان تهرانی و فعال کشور حرکت می کنند.

قم

برعکس قزوین، قمی ها هر چند با 40 درصد رتبه بالاتری در مجموع دارند ولی تنها 12 درصد زنان این استان بیشتر از معمول کار کرده و کم فعالیت تر از میانگین کشوری ظاهر شده اند. البته مردان قمی جور زنان را کشیده و میزان ساعت کاری زیادی به خود اختصاص داده اند.

کردستان

کردستانی ها از قدیم از سختکوش ترین اهالی ایران بوده اند و اکنون نیز در آمار این مسئله مشاهده می شود. هر چند میزان بیکاری در این استان چندان وضعیت خوبی ندارد ولی 47 درصد مردم مردم این استان بیش از 49 ساعت کار می کنند و جایگاهی در بالای جدول فعال ترین مردم ایران به خود اختصاص داده اند.

کرمان

کرمانی ها رتبه اول کم فعالیت ترین استان را به خود اختصاص داده اند. تنها 17 درصد مردم این استان بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند. البته در این میان باید تقصیر اصلی را گردن مردهای این استان انداخت چرا که زنان درصد معقولی داشته، در حالی که تنها 19 درصد مردان این استان بیش از 49 ساعت کار می کنند.

کرمانشاه

کرمانشاه با 18 درصد بیکاری یکی از بدترین استان ها برای کاریابی است ولی مردم آن جای آن را با ساعت کاری اضافه پر کرده و حدود 36 درصدش آنها بیش از معمول کار می کنند. زنان این استان نیز با 17 درصد واقعا خوب ظاهر شده و بسیار فعال هستند.

کهگیلویه و بویراحمد

در آمار اهالی استان کهگیلویه و بویراحمد به یک مورد عجیب برخورد کردیم. حدود 28 درصد زنان این استان بیش از 49 ساعت کار می کنند و توانسته اند رتبه اول فعال ترین زنان را به این استان هدیه بدهند.

گلستان

حدود 40 درصد اهالی گلستان بیش از 49 ساعت مشغول فعالیت هستند که آمار بسیار خوبی محسوب می شود ولی چیزی که جای خوشحالی بیشتری دارد زنان فعال این استان است که به اندازه تهرانی ها فعال هستند.

گیلان

حدود 49 درصد گیلانی ها بیش از معمول فعالیت می کنند ولی زنان این استان توانسته اند با 27 درصد رتبه دوم فعال ترین زنان را به خود اختصاص دهند.

یک قدم تا شکستن رکورد جهانی پرکاری

لرستان

لرستانی ها هم جزو استان های کم فعالیت ایران محسوب می شوند و تنها 26 درصد آنها اضافه کاری می کنند. البته زنان این استان فعالیتی نزدیک به میانگین کشوری دارند.

مازندران

زنان مازندرانی نیز مانند زنان دیگر استان های شمالی بسیار فعال بوده و با حدود 22 درصد آنها بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند. یعنی بالاتر از تهرانی ها و کمی کمتر از البرزی ها.

مرکزی

استان مرکزی از نظر کاریابی از بهترین استان ها محسوب می شود و نرخ بیکاری آن حدود 8.3 درصد است. میزان فعالیت مردمان این استان نیز زیاد بوده و 47 درصد آنها اضافه کاری می کنند.

هرمزگان

اهالی هرمزگان کمتر از بوشهری ها فعال بوده و حدود 35 درصد آنها اضافه کاری می کنند. البته ممکن است این مسئله مربوط به نرخ بیکاری بیشتر این استان نسبت به استان بوشهر باشد.

همدان

همدان در میانه جدول با درصدهای قابل قبولی چه در بخش زنان و چه در بخش مردان قرار دارد. حدود 43 درصد مردم این شهر فعالیت بیشتری برای کار خود می کنند.

یزد

زنان یزدی خیلی اهل اضافه کاری نبوده و به نوعی کم فعالیت ترین زنان ایرانی محسوب می شوند. البته به صورت کلی نیز حدود 28 درصدی اضافه کاری می کنند که درصد بالایی محسوب نمی شود.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار