تبلیغات

تعبیر خواب شراب – دیدن الکل و مشروبات الکلی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن الکل و مشروبات الکی در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب شراب - دیدن الکل و مشروبات الکلی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شراب – دیدن الکل و مشروبات الکلی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شراب و مشروبات الکی چیست؟ تعبیر خواب شراب خوردن این است که شما نیازمند تغییرات مثبت و رها شدن از قید و بند ها هستید. اگر در خواب بد مستی کردید یا فرد دیگری بدمستی کرد، تعبیرش این است که باید به رفتارهای وسواسی و افراط گرایانه در زندگی خود دقت کنید.

تعبیر خواب الکل و مشروبات الکی

لوک اویتنهاو می گوید :

نوشیدن آن با آدمهای سرخوش : دوره ای خوش خواهید داشت

نوشیدن آن با آدمهای غمگین : خیانت

لیلا برایت می گوید:

نوشیدن الکل در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبى به دست نمى ‏آورید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در جویباری از شراب شنا می‌کنی، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری دنیا می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای، یـعـنـی گرفتار فتنه می‌شوی، ‌‌‌‌‌

تعبیرگری گفته است:

در اثر خصومت و دشمنی به هلاکت می‌رسی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، یـعـنـی به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پیاله شراب در دست داری، ولی شخصی که اصطلاحاً “هم‌شراب” تو می‌باشد آن را از دست تو گرفت، یـعـنـی به خاطر معاش و تامین مایحتاج زندگانی بحث و جدل و بگومگو خواهی کرد.اگر ببینی شراب را صاف و تصفیه می‌کنی، یـعـنـی به خدمت «پادشاه» مشغول می‌شوی.تعبیر خواب نوشیدن الکل ومشروبات الکلی

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می‌نوشد، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد.

تعبیر خواب بشکه پر از الکل

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک بشکه پر از الکل: موفقیت در کارها

تعبیر خواب شیشه الکل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

شیشه‌هایی که درون آن‌ها مشروبات الکلی می‌ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه

تعبیر خواب شراب - دیدن الکل و مشروبات الکلی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شراب – دیدن الکل و مشروبات الکلی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مشروب

مجلسی رحمه الله علیه شراب را مال حرام دانسته و مولف نفایس الفنون حکم کلی داده و همه شربت ها را مال و علم دانسته است البته اگر شیرین باشند چون شربت های ترش و دارای طعم های دیگر تعابیری دیگر می یابند.

ابن سیرین می گوید:

شراب هایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند غم و اندوه می آورند و نیکو نیستند، به طور کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی تواند مفید باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

شراب، به پول حرام و گمراهی تعبیر میشود.

اگر کسی در خواب ببیند که شراب درست کرده است و آماده میکند، خدمتکار سلطان میشود یا مقام بزرگی به او سپرده میشود.دیدن شراب در خواب، بر فتنه، آشوب و دشمنی نیز، دلالت دارد و ممکن است به از دست دادن عقل، دیوانگی یا بیهوشی تعبیر شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شراب انگور روزی حلال بود

دیدن شرابهای دیگر روزی با منفعت باشد

دیدن شراب مال حرام بود

تعبیر خواب مشروب خوردن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شراب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، ربا و نزول می‌خوری

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

مال حرام به دست می‌آوری

تعبیر خواب شراب - دیدن الکل و مشروبات الکلی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شراب – دیدن الکل و مشروبات الکلی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شراب به روایت معبرین اسلامی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر خواب شراب بر سه وجه است:

اول: زن

دوم: خادم

سوم: کنیزک

چهارم: قوام دین

پنجم: صلاح

ششم: عمر دراز

هفتم: مال و نعمت

هشتم: خیر و برکت

نهم: منفعت از قِبَل زنان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که شراب می‌نوشید دو حالت دارد.

چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام استاگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب شراب، مال حرام می‌باشد.اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای گرفتار فتنه می‌شویاگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.تعبیر خواب شراب فروش

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شراب فروش در خواب، بر مردی دلالت دارد که صاحب مال و ثروتی حرام است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر شراب فروش، انسانی است که دائماً به دنبال دعوا و درگیری و فتنه می‌باشد

در مورد تعبیر خواب مشروب تعابیر مرتبطی وجود دارد که میتوانید در این قسمت مشاهده کنید

تعبیر خواب آبجو ، تعبیر خواب آدم مست  ، تعبیر خواب آب انگور

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار