تبلیغات

فیلم لو رفته رقص دختر دانشجوی ایرانی در پارتی مختلط

فیلم لو رفته رقص دختر دانشجوی ایرانی در پارتی مختلط لو رفتن فیلم رقص دختر دانشجوی ایرانی در پارتی مختلط 

بازهم یک اخبار اجتماعی بد، و بازهم آبروی بر باد رفته دختران و پسران جوان، کسانی که خواه یا ناخواه در مسیر زندگی و تحصیل دچار لغزش شده اند، اینبار داستان از این قرار است که: دختر جوان که فیلم رقصیدنش دریک پارتی لو رفته بود تمام آرزوهایش را بر باد رفته میدید و گریه میکرد. این دختر دانشجو که در شهر دیگری برای تحصیل زندگی میکرد به اتفاق دوستانش دریک پارتی به خوشگذرانی پرداخت که فیلم رقص این دختر…

پخش فیلم رقص دختر دانشجوی ایرانی

چشم های این دختر دانشجو خیس از اشک بودو بدلیل آن فیلم لو رفته مدام به خودش نفرین می فرستاد. در حالي که دائم روسري‌اش را از ترس جلو مي‌کشيد گفت: «نمي خواستم امل باشم ودر جمع دوستانم کم بياورم. باورکنيد نخستين بار بود به آن ميهماني‌ها قدم مي‌گذاشتم. اما…» ماجرا ازین قرار بود که بعد از چند سال پشت کنکور ماندن و درس خواندن، در رشته مورد علاقه‌ام در دانشگاه اصفهان قبول شدم.

من تک فرزند خانواده‌ام و پدر و مادرم از اول با شهرستان رفتنم مخالف بوده و بشدت براي آمدنم به اصفهان مقاومت مي‌کردند. آن قدر التماس کردم و قول و تعهد دادم تا بالاخره کوتاه آمدند ودر حالي که ته دلشان هم ناراضي بود خودشان براي ثبت‌نام آمدند و بعد از اينکه در خوابگاه مستقر شدم با گفتن يک سري بايد و نبايد ديگر به شهرستان محل زندگي‌شان بازگشتند.

من درخانواده‌ای مذهبي بزرگ شده‌ام و نمي‌توانستم رفتار بعضي از هم اتاقي‌هايم را تحمل کنم. از طرفي شلوغي خوابگاه آزارم مي‌داد. به همين خاطر پس از مشورت با خانواده، با انتخاب چند تن از دوستان دانشگاهي‌ام که به تصور خودم از نظر شخصيتي و اخلاقي به من نزديک‌تر بودند يک خانه اجاره کرديم. اوايل همه ی چيز خوب بود اما به مرور متوجه شدم هم خانه‌هايم بشدت اهل تفريح و خوشگذراني و ميهماني‌های خاص هستند.

راستش مي‌ترسيدم اگر به خانواده‌ام چيزي بگويم انها نگذارند در اصفهان بمانم. به همين خاطر هر بار که با مادرم صحبت مي‌کردم طوري از دوستانم تعريف مي‌کردم که خوشايند والدينم باشد. البته براي اينکه از جمع دوستانه آن ها طرد نشوم و نگويند امل و عقب مانده هستم خيلي با سياست از رفت و آمدهاي آن ها کناره‌گيري مي‌کردم اما بعد از مدتي به اصرار دوستانم پوششم را عوض کردم.

فیلم لو رفته رقص دختر دانشجوی ایرانی در پارتی مختلط

از ترس مسخره شدن يواشکي نماز مي‌خواندم يا درمواقعي هم نمي‌خواندم. چون دوري از خانواده و تنهايي فشار زيادي به من مي‌آورد، کم کم پاي ثابت ميهماني‌ها و دورهمي‌هايشان شدم. به مرور همه ی چيز برايم رنگ و بوي ديگري پيدا کرده بود.

من که اوايل ورودم به دانشگاه حتي اکراه داشتم به پسرهاي همکلاسي‌ام درود کنم، خيلي آسان با انها شوخي مي‌کردم ودر ملاقات با آن ها کارهايي مي‌کردم که در گذشته فکر کردن به آن ها برايم سخت و غيرقابل هضم بود.

تا اينکه دراين رفت و آمدها يکي از دوستانم من و همکلاسي‌هايم رابه ميهماني مختلطي دعوت کرد. قبح همه ی چيز برايم شکسته بودو بدون هيچ مخالفتي با دوستانم همراه شدم. فضاي عجيبي بود. صداي موزیک آن قدر بلند بود که صدا به صدا نمي‌رسيد.

اول با روسري نشستم اما بعد به اصرار بچه‌ها روسري‌ام را برداشتم و وسط مجلس رفتم و همراه بقيه شدم. آن قدر غرق خوشي بودم و از خود بيخود شده بودم که اصلاً متوجه نشدم کسي در حال فيلمبرداري از من است.

شب خسته و کوفته به خانه برگشتم و از خستگي بسرعت خوابم برد. صبح روزبعد تلفنم زنگ خورد. مادرم ازآن طرف خط فرياد مي‌کشيد و کلماتي مي‌گفت که هرگز از او نشنيده بودم. من که هميشه خودم را برايشان همان دختر خوب و سربه زير نشان داده بودم و تصور نمي‌کردم آن ها از چيزي خبر داشته باشند با کلي اصرار خواستم موضوع را بگويد اما مادرم تنها چند جمله گفت و قطع کرد:

«تو زير قولت زدي. حالا کارت به جايي رسيده که بجاي درس خواندن، پارتي مي‌ري!؟ آن قدر وقيح شدی که ديگر حجاب هم نمي‌گذاري؟ تو به اعتماد ما خيانت کردي و پيش از اينکه اتفاق بدتري بيفتد بايد قيد همه ی چيز را بزني و خيلي زود برگردي.» با شنيدن آخرين جمله‌ها آن قدر شوکه بودم که حتي توان بلند شدن از جايم را نداشتم.آن موقع فکرم به هر چيزي مي‌رفت به همين خاطر سراغ تک تک دوستانم رفتم اما انها از هيچ چيزي خبر نداشتند.

خيلي کنکاش کردم تا اينکه فهميدم در شب ميهماني يکي از اقواممان آنجا بوده و از من فيلم و عکس تهيه کرده و براي خانواده‌ام فرستاده است. حالا ديگر از سايه خودم هم مي‌ترسم. نمي‌خواهم درسم را رها کنم و از طرفي روي برگشتن به خانه را هم ندارم. نمي‌دانم فاميل درباره‌ام چه فکري مي‌کنند و واقعاً از رفتارهايم پشيمانم و مي‌خواهم کمکم کنيد تا از اين وضعيت نجات پيداکنم.

قدرت نه گفتن

کارشناسان مرکز مشاوره پليس اصفهان پس از شنيدن اظهارات اين دختر علاوه بر آموزش‌های لازم براي تقويت مهارت «نه» گفتن به خواسته‌های ديگران و تأکيد بر رفع اشتباهات گذشته اش، در جلسه‌ای با پدر و مادر او نکاتي را نيز به آن ها يادآور شده و راه پيگيري قانوني درصورت پخش فيلم اين ميهماني را نيز به آن ها آموزش دادند تا مشکل اين خانواده بيش از اين بغرنج نشود.

لغزش ناخواسته عامل سلب اعتماد

يکي از اين کارشناسان گفت: خانواده‌ای که اعضاي آن به يکديگر اطمينان دارند با آسودگي خاطر از کنار هم بودن لذت برده و حضور يکي به ديگري دلگرمي مي‌دهد. دراين حالت افراد خانواده به قابليت ها و توانايي‌های اعضاي ديگر ايمان داشته و باهم براي رسيدن به راه حل مشترک گفت‌و‌گو مي‌کنند. اعتماد متقابل سرمايه‌ای براي گذراندن روزهاي سخت زندگي است.

گرفتار بيماري خانه نشويد

غم غربت در ابتداي مهاجرت يا فاصله گرفتن از خانه اصلي فرد کاملاً طبيعي است اما راه‌هايي وجوددارد که از تبعات بد اين دوري پيشگيري شده يا زمان آنرا کوتاهتر کرد. روانشناسان يک واژه اختصاصي براي غم و غصه درباره مهاجرت يا دوري ازخانه مطرح کردند که آن «بيماري خانه» ناميده مي‌شود.کساني که از منزل اصلي خود دور مي شوند مي‌بايست با اين بحران کنار آمده و خودرا با ارزش‌های جامعه قبلي و ارزش‌های جامعه فعلي که در آن زندگي مي‌کنند تطبيق دهند.

در غير اين صورت دچار مشکلات عديده‌ای مي‌گردند.هر چه فرد از سن نوجواني به سن بزرگسالي مي‌رود به سمت تمايز يافتگي و استقلال پيش مي‌رود و بهتر مي‌تواند با اين موضوع کنار بيايد اما نوجوان به لحاظ ويژگي دوران خاص خود و شرايط سني‌اش تنهايي و غربت را بسختي با خود حل کرده به همين خاطر با صدمه های مختلفي روبه رو مي‌شود.

نوجواني حساس‌ ترين دوران رشد

در سنين نوجواني تمايل زيادي به سمت استقلال و همگام بودن با گروه همسالان و تأثير انها وجوددارد. به همين دليل چنانچه شخصيت اعتقادي، فکري و هيجاني نوجوان ثبات نداشته باشد مي‌تواند وی را به سمت صدمه سوق دهد. بنابراين آگاهي دادن دراين زمينه به نوجوانان و جوانان و داشتن رابطه خوب والدين با فرزندانشان امر بسيار مهمي است و توجه به نياز‌های عاطفي نوجوانان و سوق دادن انها به سمت استقلال و تمايز يافتگي باعث رشد و پيشگيري از صدمه‌ها مختلف مي‌شود.

دراين پرونده نيز با توجه به شرح حال دريافت شده مي‌توان گفت که ناآگاهي از روحيات و نياز‌های فرزند از سوي والدين سبب بروز مشکلاتي شده است بنابراين چنانچه والدين توجه بيشتري به او داشتند با توجه به فاصله مکاني و معاشرت دائم با وي و دوري جستن ايشان از تنهايي مي‌شد از صدمه‌های به وجود آمده کاست.

رابطه پنهانی استاد دانشگاه با دختر دانشجو

زهرا وقتی دل به استاد دانشگاه بست نمیدانست فریب شیطان را خورده است. دیگر روی بازگشت به زادگاهم را ندارم. چگونه می‌توانم به چشمان عاشق و دستان پینه بسته پدر کشاورزم نگاه کنم که برای رسیدن من به مدارج علمی بالا و همچنین سعادت و خوشبختی ام در مزرعه کار میکرد و پولی راکه عرق ریزان به دست می آورد برای من می فرستاد تا من اجاره منزل را بدهم و یا آنرا خرج تحصیل کنم.

اکنون که آرزوهای پدرم را نابود کرده ام وخودم نیز نه تنها مورد سوء استفاده قرار گرفته ام بلکه دیگر در منجلابی از فساد غرق شده ام چگونه می‌توانم… دختر ۲۴ ساله به نام زهرا که دیگر نمی توانست بغض در گلو مانده اش را پنهان کند به مشاور پلیس فتا گفت: روزی که در یکی از رشته های زیرمجموعه دکتری قبول شدم ولوله‌ای درخانواده ام به راه افتاد. آن روز وقتی پدرم از مزرعه به منزل بازگشت هنوز بیلش رابه دیوار حیاط تکیه نداده بود که مادرم با زبان ترکی به او گفت:

مژده بده که دخترمان در یکی از دانشگاه های فلان شهر قبول شده است. آن لحظه شیرین ترین زمان عمرم را می گذراندم چرا که پدرم با دستان پینه بسته اش مرا در آغوش گرفت و گفت دخترم در شهر غریب نماز و روزه ات را فراموش نکن. اینگونه بود که وسایل شخصی ام را جمع کردم و راهی غربت شدم. سال اول را در خوابگاه دانشجویی بودم و تنها به گذراندن واحدهای درسی می اندیشیدم.

فیلم لو رفته رقص دختر دانشجوی ایرانی در پارتی مختلط

اما درسال دوم تحصیل متوجه نگاه های صمیمانه یکی از اساتیدی شدم که به صورت پاره وقت تدریس میکرد. وقتی فهمیدم او مجرد است دیگر سعی می‌کردم واحد درسی ام رابا او انتخاب کنم. وقتی روابطم با آن مدرس دانشگاه نزدیک تر شد اتاقی رابه همراه یکی از دوستانم اجاره کردم و از خوابگاه بیرون آمدم. این در حالی بود که روابط من و عادل هرروز بیشتر و خصوصی تر می شد و او در خانه اش فیلم هایي از روابط مان تهیه میکرد.

دراین مدت پدر و مادرم را وادار می‌کردم به خواستگارانم پاسخ منفی بدهند و اینگونه تعداد زیادی از خواستگاران خوب و با ایمان را در حالی رد کردم که خودم آخرین نصیحت پدرم را فراموش کرده بودم و دیگر از اعتقادات مذهبی ام خبری نبود.

وقتی مدت تحصیلم به اتمام رسید به دروغ عنوان کردم که در کارشناسی ارشد قبول شده ام تا بیشتر بتوانم درکنار عادل باشم اما در همین روزها بود که شنیدم عادل با دختر دیگری ازدواج کرده است.

مات و مبهوت مانده بودم وقتی به او اعتراض کردم گفت، من قولی برای ازدواج نداده بودم در صورتی که اصرار کنی فیلم هایت را منتشر میکنم! به خاطر انتقام از عادل و لجبازی با او دیگر رفاقت و دوستی های خیابانی برایم به یک عادت تبدیل شد

تا این‌که تصمیم گرفتم از پلیس کمک بخواهم وقتی عادل دستگیر شد، پلیس فیلمهای مرا در رایانه اش کشف کرد اما اکنون نمی‌دانم در شرایطی که مورد سوء استفاده قرار گرفته ام ودر منجلاب فساد دست و پا میزنم چگونه میتوانم به زادگاهم برگردم.

خط قرمزهای روابط دختران و پسران در دوران دانشجویی

فیلم لو رفته رقص دختر دانشجوی ایرانی در پارتی مختلط

آسیب های اخلاقی، جوان ها رابه خصوص در محیط دانشگاه تهدید می کند، بطور طبیعی دختران و پسران در دوران دانشجویی بدلیل حضور جنس مخالف در کلاس های درس و محوطه دانشگاه ها، بیشتر زمان شان را در محیط هایي می گذرانند که جنس مخالف در آن حضور دارد.

آفت دوران دانشجویی

دانشجویان هنگام مواجهه با این شرایط طبق معمول دچار تضاد و تنش می شوند زیرا از طرفی در جامعه نمی توان این دو جنس رابه طور کامل از هم جدا ساخت و از طرف دیگر ابهام در نحوه ارتباط با جنس مخالف و محدوده آن و نیز تمایل غریزی جوانان به جنس مخالف، آن ها را دچار سردرگمی می کند. بنابر این نحوه سازمان دهی ارتباط با جنس مخالف با توجه به شرع و فرهنگ از جمله پرسش های اساسی قابل طرح دراین باره است.

توجه داشته باشید نحوه روابط دختران و پسران به خصوص در محیط های دانشگاهی هم از نظر سلامت فردی و اجتماعی و هم به لحاظ اخلاقی و دینی بسیار حائز اهمیت است چراکه طبق پژوهش های علمی انجام شده، آسیب های اخلاقی، جوان ها رابه خصوص در محیط دانشگاه تهدید می کند.

چارچوب  های ارتباط با جنس مخالف

یکی از آسیب هایي که جامعه دانشجویی را تهدید می کند، بحث آشنایی های قبل از ازدواج است که میان نوجوانان دبیرستانی و جوانان دانشجو دیده می شود. این‌که چرا این موضوع در جامعه قبح خودرا از دست داده است، بحث های مفصلی را می طلبد که فرصت پرداختن به آن نیست. با این حال جوانان در بدو ورود به دانشگاه در زمینه ارتباط با جنس مخالف به چند دسته تقسیم می شوند.

بعضی ها ارتباط بسیار کمی با جنس مخالف برقرار می کنند یا اصلا برقرار نمی کنند چراکه به امور دیگری مانند پیگیری جدی درس، ورزش، تئاتر و… سرگرم هستند. برخی دیگر هم بر اساس اعتقادات مذهبی خود ارتباط شان با جنس مخالف صرفا و حداکثر در حد مسائل درسی است یا این‌که اصلا در همین حد هم رابطه ای برقرار نمی کنند اما برخی دیگر هستند که از همان روزهای اول ورود به دانشگاه شروع به برقراری رابطه با جنس مخالف می کنند.

برای این دسته از جوانان باید چارچوب های ارتباط با جنس مخالف طبق معیار های اسلامی و اخلاقی بیان شود تا قبل از وقوع هر فاجعه اخلاقی، با آگاهی خودشان را مدیریت کنند و نجات دهند.

انحراف از مسیر ارتباط آموزشی ممنوع

محیط دانشگاه نخستین تجربه برخورد مستقیم و بی واسطه دانشجویان با جنس مخالف است بنابر این دانشجویان با شکل این نوع ارتباط و پیامد های مثبت و منفی و راهکارهای کنار آمدن با این پدیده آشنایی ندارند و پر واضح است که همین ناآشنایی می تواند موجب خسران و ضرر آموزشی شود و ممکن است که بجای سود علمی و آموزشی، ضرر اجتماعی و حیثیتی نیز به دانشجو تحمیل و بدون قصد یا برنامه قبلی وی را از هدف دور کند.

و یا به سمت انحراف های پیش بینی نشده ببرد. شما بعنوان یک دانشجو باید توجه داشته باشید که علت اصلی حضورتان در دانشگاه، همان گونه که از نام این محیط پیداست، تحصیل دانش و علم است نه تحصیل چیز دیگری. از این رو ارتباط اساسی و اصلی شما با تمام افراد دراین محیط یک ارتباط آموزشی است.

اگر ارتباطی هم با دیگران برقرار شود، در سیر تکمیل ارتباط آموزشی یا مقدمه ای برای رسیدن به اهداف آموزشی است. فراموش نکنید هر رفتار یا ارتباطی که شما را از این هدف دور کند، آفت زندگی دانشجویی و انحراف از مسیر ارتباط آموزشی تلقی می شود.

ارتباطی شکست خورده

گاهی اوقات به واسطه این‌که سطح ارتباط بین دانشجویان تعریف نشده است، اندک اندک از ارتباط معمولی فراتر می رود و به هتک حیثیت اجتماعی می انجامد و چه بسا خسارت های جبران ناپذیری به ویژه برای دختران در پی داشته باشد. از دیدگاه روان شناختی بین فردی نیز چون ارتباط با جنس مخالف، فاقد شرایط یک ارتباط سالم است و ویژگی های لازم در مولفه های آن رعایت نشده است، یک ارتباط شکست خورده و مقرون به آسیب محسوب می شود.

شیوه صحیح برخورد با جنس مخالف

حالا این سوال پیش می آید که اگر ارتباط با جنس مخالف در فضای آموزشی و غیر آموزشی آسیب زاست، پس رفتار ما با جنس مخالف چگونه باید باشد؟ برخورد مثبت همراه با شناخت و احترام متقابل، نحوه برخورد صحیح با جنس مخالف است. دراین شیوه، دختران و پسرانی هستند که به محض دیدن یک دیگر، خودرا نمی بازند و هیجان زده نمی شوند. این افراد یک نگاه و یک کلام از جنس مخالف رابه عشق تعبیر نمی کنند و آنرا در ذهن خود نمی پرورانند، بسیار با وقار و سنگین برخورد می کنند.

در برخورد با جنس مخالف به توصیه های شرعی و اجتماعی توجه می کنند و درباره روحیات جنس مخالف به حد کافی آگاه اند ودر صورت تصمیم به ازدواج برای برقراری روابط نزدیک تر با جنس مخالف برنامه دارند و آنرا از طریق ازدواج و فراهم آوردن شرایط مقبول اجتماعی محقق می سازند.

نکاتی درباره همگروهی اجباری با جنس مخالف

مهم ترین توصیه این است در جمع دوستانی که به روابط نامناسب دل خوش کرده اند، شرکت نکنید و حداقل وقتی به گزارش این نوع عملکرد می پردازند ازآن ها کناره گیری کنید اما محیط آموزشی، بدون ارتباط آموزشی نیست و طرف دوم این ارتباط همیشه از جنس شما نیست. شاید گاهی اوقات وادار به برقراری ارتباط با جنس مخالف شوید، دراین صورت، به هیچ عنوان از محدوده پیام آموزشی تجاوز نکنید و فقط به مبادله همین نوع پیام به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بپردازید.

به عده ای از تاثیرات مثبت و اندک این ارتباط دل خوش نکنید و بدانید که انسان های پشیمان اندک اندک به خط قرمز رسیده و ازآن عبور کرده اند. اگر شما یک قدم جلو بگذارید باید تا ده قدم از ارزش های خود عقب نشینی کنید. جاذبه طبیعی و زیستی دختر و پسر به ویژه دراین سنین، زمینه انحراف ارتباط های انسانی را فراهم می سازد.

برخورد خشک یا احساسی؟

در پایان ذکر دو نکته ضروری بنظر می رسد. اول این‌که برخورد بسیار خشک بعضی جوانان بر اساس تربیت های نادرست که از هر نوع ارتباط با جنس مخالف اجتناب می کنند، دردسرهای زیادی برای آن ها ایجاد خواهد کرد البته خشک بودن هرگز به معنای رعایت کردن حدود شرعی نیست ولی رعایت موازین شرعی هم الزاماً به معنای بد اخلاقی و بی احترامی بطرف مقابل نیست.

نکته آخر هم این‌که برخورد احساسی که دلیل آن، نداشتن شناخت صحیح از جنس مخالف است و یک ابراز محبت ساده را نشانه عشقی عمیق تلقی می کند که طبق معمول در دختران چنین واکنشی بیش از پسران است، از اشتباهات رایج دانشجویان است.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار