تبلیغات

تعبیر خواب بالکن – دیدن تراس در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر دیدن بالکن در خواب چیست؟تعبیر خواب بالکن - دیدن تراس در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بالکن – دیدن تراس در خواب چه مفهومی دارد؟

معبرین غربی می گویند: دیدن بالکن در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. شما به دنبال جایگاه بالاتر و پرستیژ هستید. این ممکن است به این معنی باشد که شما پله های نردبان  را یکی یکی بالا می روید. برای مطالعه ادامه مطالب با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.

تعبیر خواب بالکن

لوک اویتنهاو می گوید :

بالکن : نگاهتان به آینده درست است

روی بالکن بودن : بر آورده شدن آ رزوها

از روی بالکن افتادن : بر آورده نشدن آرزوها

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که در بالکنى ایستاده‏اید، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده اید ، نشانه آن است که در آخرین مراحل موفقیت در کاری ، مضطرب و نگران خواهید شد .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در بالکن گفتگو می کند ، نشانه آن است که به زودی با شادمانی ازدواج خواهد کرد .

۳ـ دیدن یک بالکن قدیمی درخواب ، نشانه آن است که امیدها وآرزوهایتان تبدیل به یأس و اندوه خواهد شد .

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بام ، معنی افتادن از پشت بام در خواب چیست؟

در سر زمین رویاها آمده:

شما روی یک بالکن ایستاده اید : موقعیت فعلی خود را از دست می دهید .شما روی یک بالکن نشسته اید : شما شایستگی نگهداری ازچیزی را که دارید نخواهید داشت .روی بالکن تنها هسنید : منفعت مالیبا یک شخص ازجنس مخالف روی بالکن هستید : عشق بزرگعشاق از یکدیگر روی بالکن خداحافظی می کنند : یک جدایی بسیار طولانی در پیش دارید .یک بالکن را ترک می کنید به اتفاق شخصی که دوستش دارید : ناکامی بزرگتعبیر خواب بالکن - دیدن تراس در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بالکن – دیدن تراس در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تراس

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که در تراسى نشسته‏اید، نشانه‏ى موفقیت در انجام یکى از کارهایتان است. دیدن تراس در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید براى زندگى خود برنامه‏ریزى کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تراس در خواب های مضر است. راهی است که از آن راه از غمها و رنج ها و ناراحتی ها می گریزیم و دل تنگی ها را پشت سر می نهیماگر در خواب ببینیم که از اتاقی تاریک و تنگ به یک تراس روشن قدم نهاده ایم. تراس هر قدر وسیع تر و چشم اندازش گسترده تر باشد بهتر است چون به شما می گوید به جایی می رسید که دیگر تنگنایی پیش روی شما نیست.اگر از تراس به اتاق بروید چه آن اتاق مجلل و باشکوه باشد و چه تنگ و تاریک گویای گرفتاری دست و پاگیر است.تعبیر خواب تراس ویران و کهنه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید تراس ویران و سست و لرزان است که می ترسید آنجا بمانید خواب شما می گوید به امید نجات و رهایی، خود را به مخاطره می اندازید و از چاله به چاه می افتید. چنانچه تراس طاق داشت و به صورت ایوان بود تعبیر آن در حرف الف کلمه ایوان نوشته شده است.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ایوان ، دیدن ایوان در خواب چه تعیبری دارد؟

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار