تبلیغات

۴۳ معمای کودکانه با جواب

معمای کودکانه ساده

۱. من زنده نیستم، اما پنج انگشت دارم
جواب: دستکش


✰✩☆✰✩☆✰


۲. آن چیست که در طول شهر‌ها و مزارع در حال حرکت است، اما از جای خود تکان نمی‌خورد؟
جواب: جاده


✰✩☆✰✩☆✰


۳. آن چیست که هرچه از آن برداری بزرگتر می‌شود؟
جواب: چاله


✰✩☆✰✩☆✰


۴. چه راهی برای دو برابر کردن پول هست؟
جواب: جلوی آینه بگذاری


✰✩☆✰✩☆✰


۵. چیست که قبل از استفاده باید شکسته بشود؟
جواب: تخم مرغ


✰✩☆✰✩☆✰


۶. چیست که همانطورکه خیس است، خشک هم می‌کند؟
جواب: حوله


✰✩☆✰✩☆✰


۷. چیست که مال توست، ولی بیشتر بقیه بکار می‌برندش؟
جواب: اسمت


✰✩☆✰✩☆✰


۸. چطور کسی می‌تواند ۸ روز بدون خوابیدن کار کند؟
جواب: او روز‌ها نمی‌خوابد، ولی شب‌ها می‌خوابد.


✰✩☆✰✩☆✰


۹. یک دختر در یک خانه تاریک نشسته بود که هیچ نوری، لامپی و شمعی وجود نداشت و در حال مطالعه بود. چطور؟
جواب: دختر کور بود و کتاب مخصوص نابینایان می‌خواند.


✰✩☆✰✩☆✰


۱۰. من مثل یک پر سبک هستم، ولی قوی‌ترین فرد هم بیشتر از ۵ دقیقه نمی‌تواند مرا نگه دارد. من چه هستم؟
جواب: نفس


✰✩☆✰✩☆✰


۱۱. چند ماه در سال ۲۸ روز دارند؟
جواب: همه ماه‌های سال


✰✩☆✰✩☆✰


۱۲. چیست که پایین می‌آید، ولی بالا نمی‌رود؟
جواب: باران


✰✩☆✰✩☆✰


۱۳. بیرونش را دور می‌اندازند و داخلش را می‌پزند، بعد بیرونش را می‌خورند و داخلش را دور می‌اندازند. آن چیست؟
جواب: بلال است. چون پوست بلال را دور می‌اندازند و بلال را می‌پزند و می‌خورند. چوب بلال را دور می‌اندازند.


✰✩☆✰✩☆✰


۱۴. چیست که دور دنیا سفر می‌کند، ولی یک نقطه ثابت چسبیده است؟
جواب: تمبر


✰✩☆✰✩☆✰


۱۵. چیست که روی سه پا می‌ایستد و روی یک پا راه می‌رود؟
جواب: فرغون

۴۲ معمای کودکانه با جواب
معمای کودکانه سطح متوسط

۱۶. دو دختر وجود دارند. یکی رو به شمال نشسته و دیگری رو به جنوب. آن‌ها می‌توانند یکدیگر را ببینند و هیچ آینه‌ای هم در کار نیست. چه طور چنین چیزی ممکن است؟
جواب: آن‌ها روبروی همدیگر نشسته‌اند.


✰✩☆✰✩☆✰


۱۷. اگر یک قطار الکتریکی به سمت جنوب حرکت کند، به کدام جهت دود قطار حرکت می‌کند؟
جواب: هیچ دودی وجود ندارد، چون یک قطار برقی است!


✰✩☆✰✩☆✰


۱۸. به سادگی و ظرافت با گفتن نامش شکسته می‌شود؟
جواب: سکوت


✰✩☆✰✩☆✰


۱۹. آن چیست که اگر به زمین بیفتد نمی‌شکند، در آب هم‌تر نمی‌شود؟
جواب: سایه


✰✩☆✰✩☆✰


۲۰. سه مرد در یک قایق بودند که قایق واژگون شد، اما فقط دو نفر از آن‌ها مویشان خیس شد. چرا؟
جواب: چون یکی از آن‌ها طاس بود و مو نداشت.


✰✩☆✰✩☆✰


۲۱. آن چیست گردن دارد، ولی سر ندارد؟
جواب: بطری


✰✩☆✰✩☆✰


۲۲. آن کیست که همه جا می‌رود، ولی از خانه‌اش بیرون نمی‌رود؟
جواب: لاک پشت


✰✩☆✰✩☆✰


۲۳. آن چیست که هم انسان دارد، هم تخم‌مرغ و هم جاده؟
جواب: شانه


✰✩☆✰✩☆✰


۲۴. آن چیست که من می‌روم و او می‌ماند؟
جواب: جای پا


✰✩☆✰✩☆✰


۲۵. آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟
جواب: قارچ


✰✩☆✰✩☆✰


۲۶. آن کدام حیوان آبزی است که قسمت دوم نامش نام یک ساز است؟
جواب: خرچنگ


✰✩☆✰✩☆✰


۲۷. آن چیست که سرش را ببری زنده می‌شود؟
جواب: خزنده


✰✩☆✰✩☆✰


۲۸. آن چیست که گردن دارد، اما سرندارد. دست دارد، اما پای ندارد؟
جواب: کوزه


✰✩☆✰✩☆✰


۲۹. همه اطاق را پر می‌کند، اما از سوراخ کلید بیرون می‌رود؟
جواب: دود


✰✩☆✰✩☆✰


۳۰. کدام گیاه است که در باغ سبز، در بازار سیاه و در آشپزخانه سرخ است؟
جواب: چای

۴۲ معمای کودکانه با جواب
معمای کودکانه سخت

۳۱. اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی، یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدام‌یک را روشن می‌کنید؟
جواب: ابتدا باید کبریت را روشن کرد.


✰✩☆✰✩☆✰


۳۲. فردی خانه‌ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد. خرسی بزرگ به این خانه نزدیک می‌شود. این خرس چه رنگی است؟
جواب: سفید. چون خانه‌ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد.


✰✩☆✰✩☆✰


۳۳. یک زن و شوهر هفت پسر دارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟
جواب: ده نفر. آن‌ها دارای یک خواهر می‌باشند که خواهر همه برادران است.


✰✩☆✰✩☆✰


۳۴. روزی یک فردی که اهل منطق بود به شهری رفت و قصد داشت که به سلمانی برود. در آن شهر بیشتر از دو سلمانی وجود نداشت. به سراغ سلمانی اول که رفت او را بسیار ژولیده و نامرتب دید و پس از آن به سراغ سلمانی دوم که رفت او را با ظاهری بسیار آراسته یافت. سپس او تصمیم گرفت که به نزد سلمانی اول برود. به نظر شما چه دلیلی داشت؟
جواب: چون در آن شهر دو سلمانی بیشتر وجود نداشت، پس مسئول سلمانی به نزد دیگری رفته تا سر او را اصلاح کند. بنابراین، چون سلمانی دوم مو‌هایی آراسته داشته، پس سلمانی اول مو‌های او را اصلاح کرده و کار او بهتر است.


✰✩☆✰✩☆✰


۳۵. من چه تعدادی گل دارم اگر همه آن‌ها رز هستند بجز دوتا، همه آن‌ها لاله هستند بجز دوتا و همه آن‌ها آفتابگردان هستند بجز دو تا؟
جواب: سه شاخه گل. یک شاخه گل رز، یک شاخه گل لاله و یک شاخه گل آفتابگردان


✰✩☆✰✩☆✰


۳۶. یک پزشک، یک معلم و یک پرستار گفتند که پارسا برادرشان است. پارسا گفت که او هیچ برادری ندارد. چه کسی دروغ می‌گوید؟
جواب: هیچکس دروغ نمی‌گوید. هر سه خواهران پارسا هستند؛ درنتیجه پارسا برادری ندارد.


✰✩☆✰✩☆✰


۳۷. شب‌ها بیرون می‌آیند بدون اینکه کسی آن‌ها را صدا بزند و در روز از بین می‌روند بدون اینکه به سرقت روند. آن‌ها چه هستند؟
جواب: ستاره‌ها

۴۲ معمای کودکانه با جواب
معمای کودکانه به شعر

۳۸. من بر درختم مانند خورشید
به به! به من گفت، هر کس مرا دید
من گرد هستم سرخ و سفیدم
مرا می‌چینند وقتی رسیدم
بچین مرا زود بگذار در جیب
حالا فهمیدی؟ من هستم یک...
جواب: سیب


✰✩☆✰✩☆✰


۳۹. شیر پلنگ بی دم
نه جو خورد، نه گندم
گشت زند توی باغ
دهد عسل به مردم
جواب: زنبور عسل


✰✩☆✰✩☆✰


۴۰. موجود سرد و بی جان
گیرد، ولی دوصد جان
دهان تنگ و تاریک
گردن دراز و باریک
جواب: تفنگ


✰✩☆✰✩☆✰


۴۱. رنگ سفید صخره‌ها
آید میان سفره‌ها
هرکس نداند نام او
مزه ندارد کام او
جواب: نمک


✰✩☆✰✩☆✰


۴۲. نه انگورم نه انار
هم در انگورم هم در انار
زنجیر نیستم، اما در زنجیرم
نخجیر نیستم، اما در نخجیرم
جواب: انجیر

✰✩☆✰✩☆✰

۴۳. من سرخ رنگم

گرد و قشنگم
اهل فرنگم
جواب: گوجه فرنگی

از طریق ارسال نظر برایمان بنویسید کیفیت و کمیت این معما‌ها چگونه بود؟ شما نیز اگر معمای جالبی در ذهن دارید با ما و دیگر مخاطبان ستاره در میان بگذارید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار