تبلیغات

تعبیر خواب فندق – خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فندق چیست؟ دیدن فندق در خواب بیانگر صلح ، هماهنگی و سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز تجاری سود آور است و فندق خوردن بیانگر دوستان وابسته و صادق است. برای مطالعه ادامه مطالب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

تعبیر خواب فندق - خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فندق – خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فندق از دیدگاه روانشناسی

دیدن فندق در خواب اشاره به شادمانی، لذت و اوقات خوش دارد. اگر در خواب دیدید که فندق می‌خورید نشانه سفر در تعطیلات به همراه همسر و خانواده است. اگر با ترک خوردن و شکستن پوسته فندق موفق به خوردن آن شدید این خواب نیز اشاره به سفر دارد این بار سفری نسبتاً طولانی در انتظار شماست. اگر فقط مغز فندق را خوردید سفر شما در تعطیلات کوتاه مدت خواهد بود. دیدن خمیر فندق در خواب اشاره به خریدن وسایل راحتی برای منزل دارد. اگر فندقی را بر تنه درخت مشاهده کردید در آینده ای نزدیک وسایل و اجناس بزرگی را خواهید خرید. این خواب را نیز می‌توان به باغی با کیفیت تفسیر کرد. دیدن تعداد زیادی فندق در خواب نشان دهنده پول فراوان و زمان زیاد برای تفریح کردن است. تعبیر خواب فندق

محمدبن سیرین می گوید:

دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر بیند که فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می‌شود. به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

آنلی بیتون می گوید:

دیدن فندق در خواب ، دلالت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد . و اقدام به کاری پرمخاطره اما سودآور .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب فندق : یک ازدواج پرپول در پیش دارید فندق می خرید : مشاجره و جر وبحث با افراد در پیش دارید فندق می چینید : پدر یا مادر شما در معرض خطر مرگ است .

مطالب مرتبط: تعبیر خواب بادام ، خوردن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خوردن فندق

آنلی بیتون می گوید:

خوردن فندق در خواب ، علامت آن است که معاشرتهای نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت .

معبران می گویند:

خوردن فندق در خواب نیکو است. مولف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو همین عقیده را دارد که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

تعبیر خواب درخت فندق

معبران می گویند:

دلیل کند بر مردی عرب و سخت دل، که به لهو وطرب خوش باشد و خیرش کمتر است.

اچ میلر می گوید:

دیدن درخت فندق در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها است.

در سر زمین رویاها آمده:

یک درخت فندق : مشکلات عشقی

تعبیر خواب فندق - خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فندق – خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شکستن پوست فندق

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که فندق پوست می‌کنید و می‌خورید نعمتی حاصل می‌کنید که همان طور باید از زائده‌های آن بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید. پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می‌رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید.

ابن سیرین می‌گوید:

داشتن فندق بسیار نشان آن است که از بخیلی منفعت یابد. او پوست فندق یعنی دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود گویی از چنگ بخیل بیرون کشیده شده است.

مؤلف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو می‌گوید که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

اچ میلر می‌گوید:

شکستن فندق در خواب، نشانه‏ انجام کارهاى زیاد است.

مطالب مرتبط : تعبیر خواب پسته ، خوردن مغز پسته در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مغز فندق

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر بیند که فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

تعبیر خواب فندق شکن

در سر زمین رویاها آمده:

خواب فندق شکن : مشاجره از یک فندق شکن استفاده می کنید : دوران دشواری در انتظار شماست . در دستهایتان یک فندق شکن دارید : به آنچه میکنید خوب فکر کنید دست شما لای فندق شکن می رود : خوشبختی در عشق

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

تعبیر خواب فندق – خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار