تبلیغات

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ه شروع می شوند

نام های پسرانه فارسی که با حرف ه شروع می شوندهارپاکنام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه مادهامرزنام سردار ساسانیهامنهامونهامونزمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در سیستانهامویهنام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانیهامیسرگشته و حیرانهامینتابستانهانیباللاتینی از ۲۸، نام سردار مشهور کارتاژ که با لشکر روم جنگید.هاوشامت، پیروان یک پیامبرهاووشهباسپدارنده اسب اصیلهجیراز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانیهخامنشدر پارسی باستان مرکب از هخا (دوست و یار) + منش (فهم و شعور)، نام سرسلسله خاندان هخامنشیهرمزنام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانیهرمزدهرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانیهرواکنام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانیهزارهاز شخصیت های شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانیهزبرهژبر، شیرهژبرهزبر،شیرهژیرهجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گودرزهماونداز نامهای امروزی زرتشتیانهمایونخجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی مشهور به زرین کلاه در زمان گشتاسپ پادشاه کیانیهمنواداز شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیانهوبردربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه هخامنشیهوتکنام روستایی در نزدیکی کرمانهوتننیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشیهودادنیک آفریده، داده خوب، داده نیکهورادجوانمرد و با خدا، مرد نیکنامهورمزهرمزهورمزدهرمزهورمکشبانهوریاریار و دوست خورشیدهوشمنددارای هوش و توانیی ذهنی و بسیار با هوش،عاقل، خردمندهوشنگاز شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشدادیهوشیاردارای هوش، باهوش، خردمند، عاقلهوفرمرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و شکوه و شوکت، شأن و شکوه نیک، شان و شوکت خوبهومنام گیاهی مقدس نزد ایرانیان باستان، ازشخصیتهای شاهنامه، نام مردی پرهیزکار و عابدی کوه نشین از نژاد فریدون، در زمان افراسیاب تورانیهوماناز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از سپهسالاران افراسیاب تورانیهومننیک اندیشهونامخوشنام، نیک نامهونیاکپهلوی با اصل و نسبهویداروشن، آشکار، نمایانهیتاسباز فرماندهان داریوش اولهیرابنام فرشته بادهیرادکسی که چهره ای خوشحال و شاد دارد.هیربدشاگرد، آموزنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکدل و کلیددار سراپرده کیکاووس پادشاه کیانیهیرساپارساهیرمندنام رودی بزرگ در سیستان، لقب گشتاسپ پادشاه کیانیهیرودنام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنشیهیشنگهوشنگ، پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایرانهیشویاز شخصیتهای شاهنامه، نام مرزداری در مرز ایران و روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار