تبلیغات

تعبیر خواب پارچه سبز رنگ

با تعبیر خواب پارچه سبز، تعبیر خواب پیراهن و لباس دوخته شده از پارچه سبز، تعبیر خواب بالش سبز و تعبیر خواب مقنعه سبز همراه ما باشید.

تعبیر خواب لباس سبز پوشیدن - تعبیر خواب ابن سیرین پارچه سبز - تعبیر خواب روسری سبز رنگ - تعبیر خواب پارچه سبز سیدی

به طور کلی دیدن پارچه در خواب فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصاً اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید و رنگ سبز خرمی است.

تعبیر خواب پارچه سبز

مطیعی تهرانی: اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می‌خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می‌کند خواب شما می‌گوید که فریب می‌خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می‌آید. اگر پارچه خریداری شده سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید.

تعبیر خواب بالش با پارچه سبز

مطیعی تهرانی: اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود.

تعبیر خواب پیراهن دوخته شده با پارچه سبز

لوک اویتنهاو می‌گوید: پیراهن دوخته شده با پارچه سبز: آرزوی بر آورده شده

جابر مغربی: جامه دوخته شده از پارچه سبز برای زنان و مردان دین بود.

آنلی بیتون: دیدن لباس سبز در خواب، نشانه امید و خوشبختی و شادمانی است.

تعبیر خواب مقنعه سبز

جابرمغربی گوید: اگر زنی بیند مقنعه سبز در سر داشت، دلیل که مردش دیندار بود.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار