تبلیغات

تعبیر خواب پنجره

با تعبیر خواب پنجره، تعبیر خواب از پنجره بیرون رفتن، تعبیر خواب وارد شدن از پنجره، تعبیر خواب پنجره بسته و تعبیر خواب پنجره شکسته آشنا شوید.

تعبیر خواب پنجره ابن سیرین - تعبیر خواب پنجره شیشه ای - تعبیر خواب پنجره بزرگ - تعبیر خواب ساختن پنجره - تعبیر خواب از پنجره بیرون رفتن

پنجره در خواب دیدن که برای رسیدن به آرزوهای خود تلاش خواهید کرد ولی نتیجه ای بدست نخواهید آورد.

تعبیر خواب پنجره

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پنجره در خواب، علامت آن است که تلاش‌های شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان، نقش بر آب خواهد شد.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پنجره‌ای باز در خواب، نشانه‌ی آن است که موفقیت‌های بسیاری پیش رو دارید.

تعبیر خواب نگاه کردن به بیرون از لب پنجره

لوک اویتنهاو می‌گوید: نگاه کردن از پنجره: یک دیدار منتفی شده

آنلی بیتون: 

اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد، علامت آن است که در پیش بردن شغل مورد علاقه خود با شکست روبرو می‌شوید.نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد.

تعبیر خواب وارد شدن از پنجره

لوک اویتنهاو می‌گوید: وارد شدن از پنجره: شکست خوردن یک اقدام

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می‌شوید، علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می‌کنید.

تعبیر خواب پنجره بسته

لوک اویتنهاو می‌گوید: بسته: موانع بر سر راه برنامه‌های ریخته شده

آنلی بیتون: دیدن پنجره‌های بسته در خواب، علامت آن است که از عزیزان خود جدا خواهید شد.

لیلا برایت: دیدن پنجره‌ای بسته در خواب، نشانگر بروز مشکلات است.

تعبیر خواب پنجره شکسته

آنلی بیتون: دیدن پنجره‌های شکسته در خواب، علامت آن است که سوء ظن‌هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد.

تعبیر خواب از پنجره بیرون رفتن

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می‌کنید و به بیرون می‌روید، علامت آن است که با درد سری دست به گریبان می‌شوید که شما را از حرکت باز می‌دارد.

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که از پنجره به طرف بیرون پریده‌اید، ببیانگر بروز اختلافات است.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار