تبلیغات

تعبیر خواب تاب خوردن

با تعبیر خواب تاب، تعبیر خواب تاب خوردن طناب، تعبیر خواب تاب خوردن توسط دیگران و تماشای تاب خوردن دیگران در خواب همراه ما باشید.

تعبیر خواب خوردن – تعبیر خواب تاب دادن – تعبیر خواب تاب

به طور کلی تاب نشانه بی اعتمادی و شک در انجام کارهاست. اگر خود را سوار بر تابی دیدید بیانگر آن است که در تصمیم گیری دچار شک و تردید می‌شوید.

تعبیر خواب تاب خوردن طناب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است.

سفر و تحویل و جابجائیریاضت نفسگشایش کارهای فروبسته

تعبیر خواب تاب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تاب، بی اعتباری و تزلزل در رأی و اراده و بی اعتمادی به کار یا وضع اجتماعی است.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکی از کارهایتان دچار شک و تردید می‌شوید. اگر در خواب بر روی تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعی نمی‌توانید درست تصمیم بگیرید.

تعبیر خواب تاب خوردن توسط دیگران

مطیعی تهرانی: اگر بگویید مرا تاب می‌دادند مورد تهدید قرار می‌گیرید و از ناحیه کسی به شما حسن نیت ندارد تشویش خاطر پیدا می‌کنید و اگر بگویید تاب خوردم خودتان نگران موقعیت خویش می‌شوید بی آن که انگیزه خارجی وجود داشته باشد.

تماشای تاب خوردن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب فقط به تماشای کسی که تاب می‌خورد ایستاده باشید خواب شما می‌گوید در آستانه یک ریسک قرار گرفته‌اید و در روزهای آینده در اتخاذ تصمیم برای انجام کاری مردد و دودل می‌مانید. به هر صورت تاب بی اعتباری و سستی و عدم اعتماد به خویشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بیاید و چه نیاید.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار