تابناک باتو

 • آیا قد با قدرت رابطه تنگاتنگی دارد؟!
 • تأثیر عجیب موسیقی بر خلق و خوی انسان
 • زنگ خطر ترافیک‌های کیفری سنگین به صدا درآمده!
 • غریزه‌ی جنسی، نان، آزادی، بهشت
 • آیا ما انسجام فکری داریم؟
 • چقدر بخندیم خوب است؟
 • آیا ایران به سمت ونزوئلایی شدن پیش می‌رود؟
 • چرا در ایران، «فوتبال» از «فلسفه» مهم تر است؟
 • چرا باید مرخصی‌های روزانه یا ساعتی بگیریم
 • آسيب‌هاي تيزهوش ناميدن بچه‌ها
 • روزانه 9هزار درخت دود می‌شود و به هوا می‌رود!!!!
 • آیا ما بی گناهیم؟
 • «آلودگی مشاغل» و «پول مفت»!
 • به جای آنکه بگوییم «انسان بودن یعنی چه» بگوییم «فیل بودن یعنی چه»!
 • خانه شما چه نکاتی را در مورد شخصیتتان می گوید؟